10 REGUŁ, KTÓRE POMOGĄ PAŃSTWU ZAPOBIEC PORBLEMOM LUB ZMIEJSZYC ICH ILOŚĆ

1. NIGDY NIE NALEŻY PODPISYWAĆ SIĘ POD DOKUMENTAMI, w języku którego nie znamy.

2. ZAWSZE NALEŻY PROSIĆ O KOPIĘ każdych dokumentów ,pod jakimi się podpisujemy po to żeby się zabezpieczyć przed nieuczciwymi praktykam takimi jak
dopisywanie testów po fakcie bez Państwa przyzwolenia/ wiedzy.

3. WSZELKIE ZMIANY DANYCH PERSONLANYCH NALEŻY PRZEKAZYWAĆ DROGĄ PISEMNA, przykład: zmiana adresu zamieszkania u pracodawcy, jeśli pracodawca nie wie o zmianie a wyślę 3 pismemne upomnienia  moze pracownika zwolnić bez okresu wypowiedzenia.

4. OPUSZCZAJĄC  WYNAJMOWANE MIESZKANIE NAJEMCA MA OBOWIĄZEK  poinformowania firm dostarczających media o tym fakcie i PISEMNIE zamknąć kontrakty ( mail, faks, list polecony), należy PISEMNIE potwierdzić stany liczników  najdalej w dniu opuszczania mieszkania, na dokumencie musi być data i koniecznie podpis właściciela lokalu lub jego pełnomocnika.

5. UMOWA WSTĘPNA kupna domu/mieszkania ( „compromis”) jest wiążąca dla obu stron i generalnie jej zerwanie wiąże się z wysoka kara za zerwanie kontraktu rzędu 10% wartości domu, wszelkie negocjacje prowadzimy PRZED jej podpisaniem.

6. ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ma ogromne znaczenie jeśli nie mają Państwo wystarczających okresów zatrudnienia w Belgii w różnych okolicznościach, dlatego po przyjeździe do Belgii należy zapisać się do kasy chorych jeśli przyjeżdżają Państwo w celach zarobkowych.

7. Podstawowe ŚWIADCZENIA RODZINNE w Belgii należą się każdemu dziecku niezależnie od skali dochodów rodziców, również tym których rodzice prowadzą działalność gospodarczą zarejestrowana w Belgii.

8. Będąc mieszkańcem Belgii mamy te same obowiązki co Belgowie ale również te same prawa przy rozliczeniach podatkowych, np. prawo do ulgi na osoby pozostające na Państwa utrzymaniu.

9. Każdy pracodawca po rozwoazaniu umowy o pracy ma obowiązek wydać ŚWIADECTWO PRACY ( po niderlandzku „C4”), które wcześniej czy później będzie Państwu potrzebne.

10. podstawowe UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE pokrywa leczenie szpitalne w bardzo  zawezonym zakresie, ubezpieczenie szpitalne (HOSPITALIA) nie kosztuje aż tak dużo a warto spać spokojnie ( stawki są zależne do wieku i oscylują w granicach około kilkunastu euro miesięcznie dla osoby w wieku 35-49 lat), przy czym obowiązuje „okres oczekiwania” ( naczesciej 6-9 pierwszch miesięcy) , zanim będą Państwo mogli koRzystać z pełnego pakietu związanego z refundowanniem kosztów, dlatego przyszłe matki powinny o takim ubezpieczeniu pomylec o wiele wcześniej  niz pozostali.

Powrót do strony głównej