O NAS

Metoda komunikacji

 1. Spotkanie u nas w biurze po wcześniejszym ustaleniu terminu:
  Fortstraat 31-9700 Oudenaarde (stawka godzinowa)
 2. Kontakt mailowy: szanując czas klientów jesteśmy w stanie wiekszość spraw rozwiązać komunikując się z klientem mailowo ( ustalamy koszt wykonania usługi i jeśli klient wyraża zgodę przystępujemy do pracy)
 3. Spotkanie u klienta lub pod wskazanym adresem w celach administracyjnych (stawka godzinowa + koszty dojazdu)
 4. Specyficzne projekty: uzgadniamy z klientem z wyprzedzeniem koszt usługi i po jego zgodzie przystępujemy do pracy

Historia firmy

Na rynku istniejemy od 2003, najpierw jak biuro tłumaczeń a od 2014 jako biuro doradztwa administracyjnego i prawnego.

W 1997 po ukończeniu studiów na wydziale prawa i administracji w ramach nauki języków trafiłam do Belgii. Prawo było zawsze moim hobby więc zaczęłam zgłębiać wiedzę w tym temacie również tutaj. Mam za sobą szkolenia, kursy prawa i zarządzania oraz lata doświadczenia w związkach zawodowych.

Projekt BYK Consulting dojrzewał latami i w końcu w 2004 narodził się z potrzeby serca ale również na bazie potrzeb moich byłych i obecnych klientów. Szybko okazało się że wielu Polaków ma różne problemy, które można rozwiązać posiadając kombinację znajomości języka, prawa i upartego charakteru.

czytaj więcej

Największym naszym sukcesem są nasi wierni klienci, którzy wracają do nas w razie problemów i są najlepszymi ambasadorami naszej firmy, za co im BARDZO DZIĘKUJEMY!

BYK CONSULTING to również nasi doradcy , czyli inspektorzy podatkowi, maklerzy finansowi pracownicy wszystkich instytucji, z którymi współpracujemy , inspektorzy pracy, itd. którzy przyczyniają się do gwarancji utrzymania wysokiego poziomu usług.

Filozofia firmy

Będąc sama mieszkanką Belgii, jestem zatiopona w tutejszej rzeczywistości, co mi pozwala na łatwe odnalezienie się w sytuacji klienta. Moim założeniem są 3 klucze:

 • Szacunek
 • Lojalność
 • Rzetelność

Klient będący pod opieką BYK Consulting ma mieć poczucie bezpieczeństwa i absolutnej lojalności. Uważamy, że wpółpraca musi się opierać na wzajemnym szacunku wszystkich zainteresowanych stron.

Rzetelność usług natomiast jest 3 elementem, za którym kryje się profesjonalizm i wytrwałość w dążeniu do celu.

Zgadzamy się z twierdzeniem, że każdy mieszkaniec Belgii ma obowiązki ale jednocześnie ma też prawa i właśnie o te prawa walczymy, starając się o jak najlepsze rezultaty finansowe dla naszych klientów.

Nasze domeny, w których się specjalizujemy

Tłumaczenia przysięgłe NL-PL i PL-NL

Optymalizajca zwrotów podatkowych (analiza sytuacji rodzinnej podatnika w celu uzyskania maksymalnej ulgi podatkowej)

 • rozliczenia podatku dochodowego od osob fizycznych:
 • pomoc w skladaniu wniosku o rozlozenie sumy podatku do zaplaty na raty
 • korekta rozliczen podatku dochodowego do osob fizycznych do 5 lat wstecz

Problemy z pracodawcą

 • Analiza umowy o pracę i regulamin pracy okresy wypowiedzenia,
 • stawki świadczeń chorobowycch
 • premie wakacyjne i inne
 • prawo do urlopu, itd.

Rejestracja konkubinatu w Belgii

m.in. w celu uzyskania ulg przy wspolnych rozliczeniach podatkowych

Świadczenia rodzinne

 • do odzyskania 5 lat wstecz
 • podstawowy warunek: minimalne zatrudnienie na pół etatu na kontrakcie belgijskim
 • pilotowanie klienta od złożenia wniosku do wypłaty zaległej kwoty na konto

Zapisywanie do kasy chorych

 • Kontynuacja ubezpieczenia społecznego na bazie dokumentów z Polski w razie choroby bez wymaganego stażu pracy
 • Możliwość ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, którzy pozostali w Polsce
 • Ubezpieczenie szpitalne (w Belgii obowiązkowe jest tylko ubezpieczenie podstawowe) żeby uniknąć wysokich kosztów hospitalizacji i rekowalescencji

Wypadki w pracy

 • Zgłoszenie i pomoc w wypełnianiu i wyjaśnianiu dokumentów
 • Zwrot kosztów leczenia, pobyty lub ewentualną rehabilitacja w Polsce w okresie powypadkowym
 • Co jeśli ubezpieczenie pracodawcy odmawia dalszego pokrywania kosztów leczenia a pacjent nadal jest niezdolny do pracy?
 • Procedury powypadkowe i dochodzenie odszkodowania w razie denitywnego uszczerbku na zdrowiu w sądzie pracy, jeśli ubezpieczenie pracodawcy nie uzna stanu faktycznego pacjenta

Współpraca ze związkami zawodowymi

Zasiłek dla bezrobotnych

 • kompletowanie dokumentacji
 • współpraca z RVA w styuacji jeśli osoba nie ma wystarczająco wypracowanych dni określonych przez prawo belgijskie aby uzyskać prawo do zasiłku la bezrobotnych (okresy zatrudnienia w Polsce zaliczają się do okresów składkowych w Belgii pod warunkiem że bezrobotny ma ciągłość w ubezpieczeniach społecznych, ważne w sytuacji jeśli)

Umowu najmu: okres wypowiedzenia, obowiązki najemcy i właściciela lokalu, kaucję, zamknięcie kontraktów z dostawcami mediów ( obowiązek najemcy), itd.

Kupno domu/mieszkania

 • porady przed kupnem domu : na co należy zwrócić uwagę przy umowie wstępnej kupna nieruchomości, okres na poszukiwanie kredytu hipotecznego, kary w razie zerwania kontraktu
 • obecność w banku /u notariusza na życzenie klienta, kompletowanie dokumentacji
 • kompletowanie dokumentacji do przyslugujacyh premii na przebudową domu, wnioski o ubezpieczenie na wypadek utraty dochodów oferowanege nieodpłatnie przez Flandrie, koordynowanie pozwoleń na budowę oraz podłączeń instalacji kanalizacyjnych, gazowych, wodnych do miasta,itd)

Formalności związane z rejestracją samochodu w Belgii lub sprowadzenia samochodu z Belgii do Polski

Działalność gospodarcza

Na co należy zwrócić uwagę przed jej rozpoczęciem, legalizacja atestów z Polski, potrzebne dokumenty, koszty założenia działalności gospodarczej, itd.

Adopcja

Procedura określenia stopnia inwalidztwa dzieci

Ważne przy wniosku o dodatek pielęgnacyjny do świadczeń rodzinnych lub do ulgi podatkowej) lub dorosłych, karta parkingowa i miejsce do parkowania dla inwalidy, przysługujące zniżki

Koordynacja procedur związanych z kolegium, wyrokami sądowymi lub problemami z komornikami, zaległościami w opłatach za wodę, elektryczność, gaz

PROSIMY NIE CZEKAĆ  AŻ WKROCZY KOMORNIK, im szybciej Państwo zareagują tym mniej będzie to Państwa na końcu kosztować.

Specyfika sektora budowlanego

 • Ubezpieczenie szpitalne
 • Odzyskiwanie niewypłaconej premii budowlanej ( również należna przy umowach o pracę zawartych z polskim pracodawcą)
 • Odzyskiwanie premii „świątecznej’ lub „postojowej” (rustdagen)

Pomoc w nostrifikacji dyplomów w Belgii

Pozasądowa rejestracja porozumień odnośnie wychowania dzieci po rozstaniu, nie będąc w związku małżeńskim

Procedura bez ingerencji adwokatów, stąd o wiele tańsza, mająca na celu ustalenie zasad odnośnie wychowania dziecka,m.in. prawo widzenia, alimenty itd.

Podwykonawstwo w Belgii i związane z nim kwestie administracyjne

 • Przed przystąpieniem do prac należy mieć pisemne porozumienie  ze szczegółowym opisem całej współpracy
 • Wystawiane faktury muszą posiadać wszystkie prawnie określone elementy , tzn. ….
 • Każda faktura powinna zawierać warunki ogólne sprzedaży, ponieważ …
 • Wszystkie ważne zmiany w kontrakcie należy …
 • W razie  zaległości należy najpierw zastosować przyjęte kroki prawne przed postępowaniem sądowym
 • Tylko z wyrokiem sądu, posiadając tytuł prawny, możemy zgłosić się do komornika z prośbą o egzekucje  zaleglosci  ale  jesli.
  Gdyby mieli Państwo wątpliwości możemy zająć się optymalizacja administracji Państwa firmy

Pozostałe sprawy administracyjne

Zamykanie spraw administracyjnych przy opuszczaniu Belgii

Zdecydowali sie Panstwo zjechac na dobre do kraju? Aby uniknac niepotrzebnych klopotow i wydatkow nalezy dopelnic formalnosci adminitracyjnych zeby moc „spac spokojnie”

Po analizie sytuacji poinformujemy odpowiednie instytucje o zaistnialych zmianach.

 

REFERENCJE

Blog

Kontakt

BYK CONSULTING

Fortstraat 31
Oudenaarde 9700

0484 65 15 20

bykconsulting@hotmail.com